Varför har jag inte bredband?

Enligt Pew Research Center säger 24% av landsbygdens amerikaner tillgång till snabbt, pålitligt bredband är ett stort problem i sina samhällen. Varför? Det finns många anledningar. Det främsta av dessa är att bredband helt enkelt inte är tillgängligt där de bor. Detta beror på att privata leverantörer vägrar att ansluta dessa samhällen eller att uppgradera sina anslutningar på grund av en upplevd brist på avkastning på investeringar.

Dessutom, där ADSL Bredband finns tillgängligt på landsbygden, tecknar bara 63% av befolkningen faktiskt, vilket tyder på en klyfta mellan tillgång och adoption. Kostnaden är också en viktig faktor. De minst täta områdena i USA betalar uppemot 37% mer för bredband än de tätaste centra. Hushållen med lägst inkomst tenderar inte att ha ett hem bredbandsabonnemang, med angivande av pris som problem. Där Bredband är tillgängligt, många lantliga amerikaner inte njuta av konkurrens i Leverantörer. Detta kan bidra till artificiellt höga servicepriser.